Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Croatia Best Doctors Plus

Ovaj proizvod predstavlja vrh ponude zdravstvenog osiguranja u svjetskim razmjerima jer pruža pristup bazi od preko 50.000 najboljih liječnika u 70 zemalja svijeta, pokriva troškove liječenja nekih od najčešćih i najtežih oboljenja u iznosu do 2 milijuna eura, a uključuje i pravo na traženje drugog liječničkog mišljenja.

Više

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Još nemate dopunsko osiguranje?

Kome je namijenjeno?

Fizičkim osobama – građanima RH, korisnicima osnovnog zdravstvenog osiguranja

Prednosti

  • za samo 67 kn mjesečno*
  • pokriva troškove svih vrsta doplata – u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za specijalističke preglede, za dijagnostiku, za laboratorijske pretrage, za fizikalnu terapiju, za stomatološke usluge, za bolničko liječenje, za izdavanje lijeka po receptu
  • moguća nadoplata za pokriće participacija za lijekove sa B liste
  • sve u jednom – iskaznica zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja participacije

*za osiguranike od 18 do 60 g. 

HOK Putno zdravstveno osiguranje

Predmet osiguranja su troškovi nužnih zdravstvenih i drugih usluga te organizacija i pružanje pomoći za vrijeme putovanja i boravka osiguranika u inozemstvu. Više…