Prijava
Splitska banka OTP Group

Obavijest korisnicima usluge SBfon telefonskog bankarstva

Nastavno na dopis kojeg smo Vam poslali 26.6.2018., obavještavamo Vas da zbog odgode datuma pripajanja Splitske banke OTP banci, vaša usluga telefonskog bankarstva neće biti otkazana kako je najavljeno 30.9.2018., već ćete istu moći koristiti sve do dana pripajanja.

Također, još jednom Vas ljubazno molimo da, kako biste u integriranoj banci zadržali svoje telefonsko bankarstvo, ukoliko već niste, što prije ugovorite SB SmartNet internetsko bankarstvo. Naime, telefonsko bankarstvo više neće biti samostalna usluga, već će uz internetsko bankarstvo i SMSinfo, biti dio usluge OTPdirekt, a preduvjet za prelazak na OTPdirekt je aktivna usluga SB SmartNet internetsko bankarstvo. Internetsko bankarstvo možete ugovoriti u najbližoj vam poslovnici Splitske banke besplatno i bez mjesečne naknade. Ukoliko to ne napravite do dana pripajanja, smatrat ćemo da više ne želite koristiti svoje telefonsko bankarstvo te će vam usluga biti onemogućena.