Prijava
Splitska banka

Želite poboljšati energetsku učinkovitost svoga doma ili tek želite kupiti energetski učinkovitu nekretninu? Za vas imamo Sunčani kredit.

DETALJI PONUDE

Stambeni kredit za poboljšanje energetske učinkovitosti u eurima
 3,29%
fiksno prvih 5 godina

PRIMJER IZRAČUNA

Iznos kredita 50.000 EUR
Promotivna kamatna stopa 3,29% fiksna za prvih 5 godina otplate kredita
2,68 p.p.+6M NRS1 EUR (trenutno 3,53%) u ostatku otplate kredita
Naknada bez naknade
EKS 4,75%
Rok otplate 360 mjeseci (30 godina)
Mjesečni anuitet Iznos promotivnog anuiteta: 219,97 EUR
Iznos redovnog anuiteta: 225,80 EUR
Ukupni iznos otplate 80.956,83 EUR
VAŽNO Bez troška procjene nekretnine do 25.7.2018.! 

Za iznos kredita od 50.000 eura, fiksnu kamatnu stopu 3,29% za prvih pet godina otplate te 3,53% u ostatku otplate (promjenjiva, izračunata kao zbroj 6M NRS1 EUR i fiksnog dijela kamatne stope od 2,68%), rok otplate 30 godina i bez naknade za obradu kredita, izračunato na dan 19.2.2018., efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,75%, mjesečni anuitet 219,97 eura za prvih pet godina te 225,80 u ostatku otplate, a ukupan iznos koji klijent treba platiti 80.956,83 EUR. U izračun EKS-a je uključena interkalarna kamata za jedan dan korištenja kredita, trošak vođenja računa od 1,46 eura mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 28,6 eura godišnje te trošak police životnog osiguranja od 33,01 eura mjesečno. Šestomjesečna Nacionalna referentna stopa – NRS 1 za kredite u eurima iznosi 0,85% do 1.7.2018.
Krediti vezani uz valutnu klauzulu podložni su riziku promjene tečaja, te mjesečni anuitet može varirati ovisno o promjeni tečaja.

Promjenjivost parametra NRS1 može rezultirati povećanjem mjesečnog anuiteta.

Namjena kredita:

  • adaptacija stana u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti te gradnja, dovršenje ili adaptacija kuće u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
  • kupnja stana ili kuće energetskog razreda B, A i A+
  • poboljšanje energetske učinkovitosti financiranjem troškova izrade projekta, plinofikacije domaćinstava, sustava za filtriranje vode, kreditiranja zahvata na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije, kupnje ili ugradnje solarnih kolektora za vlastite potrebe ili za potrebe prodaje struje HROTE-u, sustava za klimatizaciju, ugradnje vanjske stolarije s izo-staklom, termo fasada, obnove krovišta, vjetrogeneratora i sl.
  • refinanciranje postojećeg istovrsnog stambenog kredita u drugoj banci

Iznos kredita:

  • 5.000 do 200.000 EUR - adaptacija, opremanje stana/kuće u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
  • 5.000 do 300.000 EUR - kupnja stana ili kuće energetskog razreda B, A i A+, gradnja i rekonstrukcija kuće, poboljšanje energetske učinkovitosti ili refinanciranje postojećeg istovrsnog stambenog kredita u drugoj banci

Rok otplate:

  • do 30 godina za kupnju i izgradnju
  • do 20 godina za adaptaciju

Naknada: bez naknade

Osiguranje: Polica životnog osiguranja za kredite preko 10.000 EUR ili jedan samostalno kreditno sposoban jamac

Mjesečna primanja sudionika u kreditu: min. 2.100 HRK.

Kamatna stopa:

  1. a) Za iznos kredita 5.000 - 15.000 EUR: 4,07%, promjenjiva (3,22 p.p. + 6M NRS1 EUR) 
  2. b) Za iznos kredita 15.001 - 300.000 EUR: 3,29% fiksna prvih 5 godina te 3,53% promjenjiva u ostatku otplate (2,68 p.p. + 6M NRS1 EUR)