Prijava
Splitska Banka

- Mlađi ste od 45 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeni kredit
- U svom vlasništvu nemate stan ili kuću ili imate te želite kupiti veći
-   Prodajna cijena nekretnine nije veća od 1.500 eur/m2 odnosno 100.000 EUR
- Državna subvencija polovice mjesečnog anuiteta prve 4 godine 
 
-   Minimalan rok otplate 15 godina

Pravo na subvenciju mogu ostvariti svi građani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području RH, koji nisu stariji od 45 godina te koji, kao i njihov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nemaju stan ili kuću, ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan/kuću koju će prodati u svrhu kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Uvjeti za odobravanje

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/2017) građani uzimaju stambeni kredit od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. Subvencionira se polovica mjesečnog obroka ili anuiteta kredita u prve 4 godine otplate za kupnju novih ili rabljenih izgrađenih stanova i kuća te gradnju kuće. Po isteku četvrte godine otplate kredita, nastavlja se s plaćanjem punog iznosa mjesečnog obroka, a nekretnina se ne smije davati u najam niti prodavati prije isteka šest godina otplate kredita. Korisnik kredita ima obvezu prijave prebivališta na adresi kupljenog stana ili kuće odnosno izgrađene kuće, u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po m2. U slučaju da je cijena veća, razlika se neće subvencionirati. Subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana, s time da manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine.

Ukupan iznos kredita može biti do 100.000 eura maksimalno u kunskoj protuvrijednosti (iznos kredita može biti i veći ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira). Namjena mora biti kupnja stana ili kuće koja ima akt za uporabu građevine ili gradnja kuće koja ima akt za građenje. Ukoliko postoji pozitivna zabilježba u Vlasničkom listu, nije potrebno prilagati uporabnu dozvolu. Nije moguće financirati kupnju stana u izgradnji.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Korisnik kredita mora ispunjavati sve uvjete koje Banka propisuje za dobivanje kredita.

Uvjeti kreditiranja

Valuta Vrsta kamatne stope Rok Fiksna kamatna stopa Promjenjiva kamatna stopa
EUR Fiksna 6g Promjenjiva 15 – 30 g 3,10% fiksna 6g 3,82% 6M NRS 1 EUR+ 2,68
HRK Fiksna 6g Promjenjiva 15 – 30 g 3,50% fiksna 6g 4,15% 6M NRS 1 HRK+ 3,25
 • Bez naknade za obradu kredita.
 • Bez troška procjene nekretnine za sve zahtjeve zaprimljene do 31.12.2017.
 • Iznos police osiguranja života: 10.000 EUR.
 • Otplata: u anuitetima ili u ratama.

Dodatno subvencioniranje kredita

U slučaju da je podnositelj zahtjeva za subvencijom ili član njegovog obiteljskog domaćinstva osoba s utvrđenim invaliditetom većim od 50% tjelesnog oštećenja, kredit će se dodatno subvencionirati za još jednu godinu (ako je netko iz kućanstva u međuvremenu postao invalid, subvencija se produžava za još jednu godinu). Poveća li se obitelj korisnika kredita rođenjem ili posvojenjem djeteta u prve četiri godine otplate kredita, kredit će se dodatno subvencionirati još dvije godine za svako novorođeno ili posvojeno dijete.

Dokumentacija

Klijent Banci dostavlja Zahtjev za kredit (Kreditni zahtjev/osnovni podaci) i ostalu dokumentaciju potrebnu za izračun kreditne sposobnosti.

Dodatna dokumentacija, potrebna za slanje u APN:

 • Zahtjev za subvencioniranje kredita
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potpisani predugovor, odnosno ovjereni ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • Preslika zemljišnog izvatka
 • Preslika akta za građenje ili uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti odnosno graditi kuću
 • Javnobilježnički ovjerena izjava da u vlasništvu nema stan ili kuću ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana zbog potreba vlastitog stanovanja - ovjerene nakon 17.07.2017.
 • Javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće - ovjerene nakon 17.07.2017.
 • Zahtjev za dodatno subvencioniranje kredita podnosi se APN-u najkasnije u roku od 60 dana od dana nastupa uvjeta. Korisnik kredita uz zahtjev prilaže izvadak iz matice rođenih ili potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.