Prijava
Splitska banka OTP Group

Vrtite se u krug i ne vidite izlaz iz najma? Ili malog stana? Pa spajate moguće s nemogućim, kruške s jabukama, vuka s ovcama? Ukratko rečeno, kemijate bez uspjeha? Ali zašto kemijati kad mi imamo pravu formulu za stambeno kreditiranje. 

DETALJI PONUDE

Stambeni kredit u eurima
3,29%
fiksno prvih 5 godina

PRIMJER IZRAČUNA

Iznos 50.000 EUR
Kamatna stopa 3,29% fiksna za prvih 5 godina i 3,97% promjenjiva (NRS1 EUR +3,12 p.p.) u ostatku otplate
Naknada bez naknade
EKS 5,02%
Rok otplate 30 godina
Mjesečni anuitet Na datum 20.2.2018. mjesečni anuitet iznosi 219,97 EUR za prvih 5 godina te 236,70 EUR za preostalih 25 godina otplate
Ukupni iznos otplate 84.225,89 EUR
VAŽNO Bez troška procjene nekretnine do 25.7.2018.!

Za iznos kredita od 50.000 eura, fiksnu kamatnu stopu 3,29% za prvih pet godina otplate te 3,97% u ostatku otplate (promjenjiva, izračunata kao zbroj NRS1 EUR i fiksnog dijela kamatne stope od 3,12%), rok otplate 30 godina i bez naknade za obradu kredita, izračunato na dan 19.2.2018., efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 5,02%, mjesečni anuitet 219,97 eura za prvih pet godina te 236,70 eura u ostatku otplate, a ukupan iznos koji klijent treba platiti 84.225,89 eura. U izračun EKS-a je uključena interkalarna kamata za jedan dan korištenja kredita, trošak vođenja računa od 1,46 eura mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 28,6 eura godišnje te trošak police životnog osiguranja od 33,01 eura mjesečno. Šestomjesečna Nacionalna referentna stopa – NRS 1 za kredite u eurima iznosi 0,85% do 1.7.2018.

Krediti vezani uz valutnu klauzulu podložni su riziku promjene tečaja, te mjesečni anuitet može varirati ovisno o promjeni tečaja.

Promjenjivost parametra NRS1 može rezultirati povećanjem mjesečnog anuiteta.