Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Osnovna prednost lombardnog kredita je da vam nisu potrebni jamci niti dodatno osiguranje, već vaša ušteđevina garantira za vaš kredit. I ne samo to: prvo koristite novac od kredita, a po njegovom isteku, raspolažete svojom ušteđevinom uvećanom za kamatu. Izdaje se u valuti u kojoj je položen depozit.

Kome je namijenjen?

Klijentima koji trebaju sredstva, a u mogućnosti su ponuditi oročeni depozit kao osiguranje kredita.

Prednosti

 • visina kredita određena je visinom vašeg depozita
 • fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita
 • nije potrebno dokazivati namjenu kredita
 • raspolaganje glavnicom uvećanom za kamate po isteku depozita

Ostale značajke

 • iznos kredita: najmanje 1.000 EUR, najviši iznos nije ograničen
 • fiksna kamatna stopa na kredit izračunava se kao kamatna stopa na depozit (prema roku oročenja) uvećana za:
  • 3,00 postotna poena za kredit do 15.000 EUR
  • 2,50 postotna poena za kredit preko 15.000 EUR
 • naknada za obradu kredita 1% jednokratno, min. 200 HRK
 • isplata: u kunama po srednjem tečaju HNB-a na tekući račun klijenta u Banci
 • otplata: u mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima plativim u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja
 • kolateral je oročeni depozit u 100%-tnom iznosu kredita, oročen na rok 15 dana duži od roka otplate kredita
 • isplata depozita obavlja se nakon potpune otplate kredita (istekom roka otplate ili prijevremenom otplatom)