Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Osnovna prednost lombardnog kredita je da vam nisu potrebni jamci niti dodatno osiguranje, već vaša ušteđevina garantira za vaš kredit. I ne samo to: prvo koristite novac od kredita, a po njegovom isteku, raspolažete svojom ušteđevinom uvećanom za kamatu. Izdaje se u valuti u kojoj je položen depozit.

Kome je namijenjen?

Klijentima koji trebaju sredstva, a u mogućnosti su ponuditi oročeni depozit kao osiguranje kredita.

Prednosti

 • visina kredita određena je visinom vašeg depozita
 • fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita
 • nije potrebno dokazivati namjenu kredita
 • raspolaganje glavnicom uvećanom za kamate po isteku depozita

Ostale značajke

 • iznos kredita: najmanje 1.000 EUR, najviši iznos nije ograničen
 • fiksna kamatna stopa na kredit izračunava se kao kamatna stopa na depozit (prema roku oročenja) uvećana za:
  • 3,00 postotna poena za kredit do 15.000 EUR
  • 2,50 postotna poena za kredit preko 15.000 EUR
 • naknada za obradu kredita 1% jednokratno, min. 200 HRK
 • isplata: u kunama po srednjem tečaju HNB-a na tekući račun klijenta u Banci
 • otplata: u mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima plativim u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja
 • kolateral je oročeni depozit u 100%-tnom iznosu kredita, oročen na rok 15 dana duži od roka otplate kredita
 • isplata depozita obavlja se nakon potpune otplate kredita (istekom roka otplate ili prijevremenom otplatom)

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira