Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Osnovna prednost lombardnog kredita je da vam nisu potrebni jamci niti dodatno osiguranje, već vaša ušteđevina garantira za vaš kredit. I ne samo to: prvo koristite novac od kredita, a po njegovom isteku, raspolažete svojom ušteđevinom uvećanom za kamatu. Izdaje se u valuti u kojoj je položen depozit.

Kome je namijenjen?

Klijentima koji trebaju sredstva, a u mogućnosti su ponuditi oročeni depozit kao osiguranje kredita.

Prednosti

 • kredit se odobrava maksimalno u iznosu 95% depozita
 • fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita
 • nije potrebno dokazivati namjenu kredita
 • raspolaganje glavnicom uvećanom za kamate po isteku depozita

Ostale značajke

 • iznos kredita: 2.500,00 - 300.000,00 EUR
 • fiksna kamatna stopa na kredit izračunava se kao kamatna stopa na depozit (prema roku oročenja) uvećana za:
  • 3 p.p. za kredite do 14.999 EUR
  • 2,5 p.p. za kredit od 15.000 EUR
 • naknada za obradu kredita 1% jednokratno, min. 200 HRK