Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Hipotekarni kredit je gotovinski kredit s nekretninom kao kolateralom. Možete ga koristiti nenamjenski, kao običan gotovinski kredit, ili namjenski, primjerice za refinanciranje postojećih obveza.

Kome je namijenjen?

Klijentima koji su kao osiguranje kredita u mogućnosti ponuditi nekretninu.

Iznos kredita: 10.000-150.000 EUR /  75.000-1.125.000 HRK                                                                                                            

Kamatna stopa: 

- 4,7% (EKS 5,52%)*, za kredite u EUR

- 5,73% (EKS 6,52%)** za kredite u HRK

Rok otplate: do 20 godina

Maksimalna životna dob: 75 godina sa zadnjom ratom otplate kredita

Obvezni instrumenti osiguranja: polica životnog osiguranja za kredite veće od 10.000 EUR (75.000 HRK za kredite u HRK) ili samostalno kreditno sposoban jamac

Prednosti:

  • nema potrebe dokazivanja namjene kredita
  • mogućnost ostvarivanja većih iznosa u odnosu na promotivni gotovinski kredit
  • mogućnost financiranja osobnih investicija za koje ne postoji ponuda namjenskih kredita

* EKS je izračunat za iznos kredita od 50.000,00 EUR, rok od 120 mjeseci, bez naknade za obradu kredita, ** EKS je izračunat za iznos kredita od 760.000,00 kuna, rok otplate od 120 mjeseci, bez naknade za obradu kredita