Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Hipotekarni kredit je gotovinski kredit s nekretninom kao kolateralom. Možete ga koristiti nenamjenski, kao običan gotovinski kredit, ili namjenski, primjerice za refinanciranje postojećih obveza.

Kome je namijenjen?

Klijentima koji su kao osiguranje kredita u mogućnosti ponuditi nekretninu.

Iznos kredita: 10.000-150.000 EUR /  75.000-1.125.000 HRK                                                                                                            

Kamatna stopa: 

- 4,7% (EKS 5,52%)*, za kredite u EUR

- 5,73% (EKS 6,52%)** za kredite u HRK

Rok otplate: do 20 godina

Maksimalna životna dob: 75 godina sa zadnjom ratom otplate kredita

Obvezni instrumenti osiguranja: polica životnog osiguranja za kredite veće od 10.000 EUR (75.000 HRK za kredite u HRK) ili samostalno kreditno sposoban jamac

Prednosti:

  • nema potrebe dokazivanja namjene kredita
  • mogućnost ostvarivanja većih iznosa u odnosu na promotivni gotovinski kredit
  • mogućnost financiranja osobnih investicija za koje ne postoji ponuda namjenskih kredita

* EKS je izračunat za iznos kredita od 50.000,00 EUR, rok od 120 mjeseci, bez naknade za obradu kredita, ** EKS je izračunat za iznos kredita od 760.000,00 kuna, rok otplate od 120 mjeseci, bez naknade za obradu kredita

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira