Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Hipotekarni kredit je gotovinski kredit s nekretninom kao kolateralom. Možete ga koristiti nenamjenski, kao običan gotovinski kredit, ili namjenski, primjerice za refinanciranje postojećih obveza.

Kome je namijenjen?

Klijentima koji su kao osiguranje kredita u mogućnosti ponuditi nekretninu.

Iznos kredita: 10.000-150.000 EUR /  75.000-1.125.000 HRK 

Kamatna stopa: 

- 4,46% EUR (6M NRS1 EUR + 3,85 p.p.)/5,64% HRK (6M NRS1 + 5,02 p.p.) - za rokove otplate 36-120 mjeseci 

- 4,96% (6M NRS1 EUR + 4,35 p.p.)/6,14% HRK (6M NRS1 + 5,52 p.p.) - za rokove otplate 121-240 mjeseci

EKS: 5,06% (izračunato za rok otplate od 120 mjeseci i na iznos kredita od 50.000 EUR), 6,09% (izračunato za rok otplate od 120 mjeseci i na iznos kredita od 760.000 kuna. Izračunato bez naknade za obradu kredita.

Rok otplate: 3-20 godina

Maksimalna životna dob: 75 godina sa zadnjom ratom otplate kredita

Obvezni instrumenti osiguranja: polica životnog osiguranja za kredite veće od 10.000 EUR (75.000 HRK za kredite u HRK) ili samostalno kreditno sposoban jamac

Prednosti:

  • nema potrebe dokazivanja namjene kredita
  • mogućnost ostvarivanja većih iznosa u odnosu na promotivni gotovinski kredit
  • mogućnost financiranja osobnih investicija za koje ne postoji ponuda namjenskih kredita