Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

S nenamjenskim kreditima sredstva vam se isplaćuju na određeni račun, a vi ih koristite prema željama i potrebama, bez definirane namjene.

Nudimo vam nekoliko vrsta nenamjenskih kredita ovisno o vrstama osiguranja:

  • Gotovinski kredit - mogućnost odabira fiksne kamatne stope u kunama ili u eurima 
  • Hipotekarni kredit - kredit s nekretninom kao kolateralom
  • Lombardni kredit - vaš oročeni depozit garantira za vas
  • Umirovljenički kredit - kredit u kunama