Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava

Online zahtjev za odobrenje kredita

Predate li svoj zahtjev za gotovinski kredit online, vaš kredit će biti obrađen bez naknade za obradu, neovisno o iznosu kredita, roku otplate i statusu klijenta! Dobra priprema za sastanak s financijskim savjetnikom ključna je za brzo odobrenje kredita! Koristeći ovu uslugu znatno štedite vrijeme jer će naši djelatnici u najkraćem mogućem roku obraditi zahtjev, pripremiti ga za odobrenje, te za vas ugovoriti sastanak u vama najbližoj poslovnici banke! 

Ovim izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti, te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

Suglasan sam da se moji osobni podaci (što uključuje i JMBG) sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka mogu prikupljati u svrhu realizacije kredita te u svrhu upravljanja rizicima Banke, da se mogu dalje obrađivati u tu svrhu i da se mogu čuvati za čitavo razdoblje trajanja kreditnog odnosa, odnosno i dulje ako je potrebno Banci radi upravljanja rizicima te ako je to posebnim zakonom i aktima Banke propisano. Također sam suglasan da se svi moji podaci prikupljeni i poznati Banci u okviru ovog pravnog posla (osobni podaci, financijski položaj i sl.), mogu koristiti kod Societe Generale - Splitske banke te prenositi i razmjenjivati u bankovno uobičajenom obliku i to: bankama, članicama Grupe banaka kojoj pripada i Societe Generale - Splitska banka, zajedničkim ustanovama banaka, trećim osobama s kojima banka ima ugovorenu poslovnu suradnju i pretpostavljenim udruženjima za zaštitu vjerovnika (kao npr. HROK) te u slučaju potrebe Hrvatskoj narodnoj banci ili nadležnom sudu na njegov pisani zahtjev te drugim nadležnim tijelima koja su takve podatke sukladno posebnom zakonu ovlaštena zatražiti
CAPTCHA slika
Unesite sigurnosni kod prikazan na slici

Ovim potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su gore navedeni podaci istiniti.
Suglasan sam da se moji osobni podaci mogu prikupljati u svrhu realizacije kredita te u svrhu upravljanja rizicima Banke, da se mogu dalje obrađivati u tu svrhu i da se mogu čuvati za čitavo razdoblje trajanja kreditnog odnosa, odnosno i dulje ako je potrebno Banci radi upravljanja rizicima te ako je to posebnim zakonom i aktima Banke propisano.

Također sam suglasan da se svi moji podaci prikupljeni i poznati Banci u okviru ovog pravnog posla (osobni podaci, financijski položaj i sl.), mogu koristiti kod Splitske banke d.d. te prenositi i razmjenjivati u bankovno uobičajenom obliku i to: bankama, članicama Grupe banaka kojoj pripada i Splitska banka d.d., zajedničkim ustanovama banaka, trećim osobama s kojima banka ima ugovorenu poslovnu suradnju te u slučaju potrebe Hrvatskoj narodnoj banci ili nadležnom sudu na njegov pisani zahtjev te drugim nadležnim tijelima koja su takve podatke sukladno posebnom zakonu ovlaštena zatražiti.

Splitska banka d.d. je s ciljem zaštite podataka kreirala Politiku o zaštiti podataka kako bi Vas na što jasniji način informirala o tome kako upravlja podacima. Detaljnije informacije saznajte na: https://www.splitskabanka.hr/opca-uredba-o-zastiti-podataka .