Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Kreditni kalkulator


Izabrane vrijednosti upisuju se u odgovarajuća polja za unos, vodeći računa o navedenim ograničenjima iznosa.

Naputak za upis iznosa i kamatne stope kod lombardnih kredita:

  • iznos kredita odgovara depozitu koji je veći ili jednak 1.000 €
  • kamatnu stopu treba upisati kao zbroj: stopa na oročeni depozit (ili veća) +
    • 3% (ako je kredit do 15.000 €)
    • 2,5% (ako je kredit veći od 15.000 €)

Kreditni kalkulator je namijenjen isključivo za dobivanje osnovnih brzih informacija i nije obvezujući za Banku.