Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Bilo da želite potpuno novi ili ste se odlučili za rabljeni automobil, auto kredite Splitske banke možete ugovoriti po kamatnoj stopi već od 4,49% EUR. 

 • Iznos kredita: do 260.000 HRK/35.000 EUR
 • Rok otplate: od 24-96 mjeseci (85-96 mjeseci)*
 • Kamatna stopa: od 4,49% (EKS od 7,01%**) fiksna za kredite u EUR, od 5,69% (EKS od 7,71%**) fiksna za kredite u HRK
 • Naknada za obradu kredita: 1,30% (24-59 mjeseci u HRK), 2,00% (60-96 mjeseci u HRK), 2,50% (24-96 mjeseci u EUR) 
 • Naknada za osiguranje: 0,07% za nova i vozila do 2 godine starosti, 0,10% za rabljena vozila 
 • Odobrenje kredita: unutar 24 sata u banci ili na prodajnim mjestima
PRIMJERI IZRAČUNA ANUITETA
Fiksna kamatna stopa (%) Naknada (%) Rok otplate (mj.) EKS** (%) Za vozilo vrijednosti
75.000 HRK / 10.000 EUR
Ukupni iznos otplate
4,49 EUR 2,50 24-60 7,01 198,28 EUR 11.896,80 EUR
4,99 EUR 2,50 61-96 7,20 136,93 EUR 13.145,28 EUR
5,69 HRK1,30 24-59 7,71 1.532,69 HRK 90.429,05 HRK
5,99 HRK 2,00 60-96 8,04 1.058,68 HRK 101.633,43 HRK

Ostale značajke:

 • Isplata kredita: na račun prodavatelja, uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju HNB na dan isplate
 • Fiducija: obvezna za sve kredite iznad 38.000,00 HRK/5.000,00 EUR
 • Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima svakog 5. u mjesecu, za kredite EUR u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Krediti se mogu otplaćivati na dva načina: putem trajnog naloga i putem administrativne zabrane na plaću. Prvi anuitet dospijeva tek sljedeći mjesec po realizaciji kredita i ne naplaćuje se interkalarna kamata. 
 • Prijevremena otplata: sukladno važećem Tarifniku banke
 • Vozila po starosti: novo vozilo - može biti proizvedeno u prethodnoj godini ali pod uvjetom da nikada nije registrirano; vozila do 2 godine starosti - imaju iste financijske uvjete kao i nova vozila ali su već registrirana; rabljena vozila do 15 godina starosti - zbroj starosti vozila+ročnosti= 15 godina/180 mjeseci (ukoliko zbroj starosti + ročnost kreditiranja prelazi 12 godina, 15 % učešća i maksimalni iznos financiranja 7.500,00 EUR)
 • Na dan dospijeća zadnjeg anuiteta niti jedan sudionik kredita ne smije biti stariji od 72 godine (izuzev fiducijarnog dužnika).

*Za klijente banke. Status klijenta stječe se usmjeravanjem redovnih primanja na račun u Splitskoj banci.

**Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je uz pripadajuću nominalnu kamatnu stopu, maksimalan rok otplate te pripadajuće naknade (naknada za obradu kredita i naknada za osiguranje).

Potražite prodajna mjesta na kojima možete realizirati Auto kredit Splitske banke

Informativni kalkulator

Informativni kalkulator Splitska banka

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira