Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska Banka

Ovisno o tome kada želite podmiriti svoje troškove, nudimo vam debitne kartice, kartice s odgodom plaćanja i kreditne kartice. S njima možete podizati gotovinu i plaćati robe i usluge na gotovo svim prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu.

Zašto koristiti kartice?

  • Plaćajte robu i usluge na prodajnim mjestima bez gotovine.
  • Podižite gotovinu na bankomatima te kupujte GSM bonove bez plaćanja naknade.
  • Kupujte putem interneta, rezervirajte hotele i avionske karte itd.
  • Korištenjem kartice smanjuje se potreba nošenja većih iznosa gotovine.
  • Prilikom plaćanja karticom u inozemstvu nemate potrebu za konverzijom valuta.

Korisne informacije, brojevi telefona

  • Nestanak kartice (gubitak, krađa, zadržana u bankomatu): 021/ 347-200
  • Reklamacije klijenata: 021/304-463; 304-498; 304-472
  • Reklamacije trgovaca: 021/304-472; 304-498; 304-463
  • Autorizacija: 021/ 347-200
  • Besplatni broj za informacije: 0800 02 10 (0-24)

Pomoć u nepredviđenim situacijama pruža Visa Global Customer Assistance Service (GCAS). U slučaju gubitka/krađe kartice, nakon obvezne prijave Centru za kartično poslovanje (Križeva 1, P.P. 514, 21000 Split), nećete snositi odgovornost za štetu nastalu zlouporabom kartice.

Djelatnici Splitske banke će prilikom telefonske aktivacije kartice od vas tražiti cijeli broj kartice i datum njenog isteka. Osim tog slučaja, molimo cijenjene klijente da svoje kartične podatke (PIN, cijeli broj kartice, datum isteka kartice i 3-znamenkasti broj s poleđine kartice) ne otkrivaju nepoznatim osobama ni putem telefona niti na bilo koji drugi način. Ukoliko zaprimite slične pozive te posumnjate da se osoba lažno predstavlja, molimo da o tome bez odgode obavijestite policiju pozivom na broj 192.