Prijava
Splitska Banka

Neovisno o tome gdje se nalazite, uz računalo i dostupan internet omogućen vam je neprestani pristup vašim bankovnim računima. Osim pregleda stanja vaših računa možete obavljati i plaćanja. Identifikaciju i autorizaciju omogućava sigurnosna kartica, SB c@rd   

Kome je namijenjeno?

Građanima, obrtnicima i malim poduzetnicima, korisnicima interneta

Prednosti

  • plaćanje bez čekanja u redu u poslovnici
  • kontrola transakcija i provjera stanja po svim računima otvorenim u banci u bilo koje vrijeme
  • prenošenje sredstva s jednog računa na drugi u bilo koje vrijeme ili ugovaranje trajnih naloga
  • pregled oročenih depozita te obveza po karticama i kreditima

Ugovaranje

  • Potrebno je imati otvoren barem jedan račun u Splitskoj banci.
  • Popunite Zahtjev za otvaranjem internetskog bankarstva i predajte ga u najbližoj poslovnici.
  • Na temelju Zahtjeva, sklopit ćemo s vama Ugovor o korištenju usluge internetskog bankarstva te vam uručiti korisničko ime i sigurnosnosnu karticu, SB c@rd   

SBnet internetsko bankarstvo

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.